Home

Lagen om omhändertagande av berusade personer

Lag (2005:973) om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2005:973; Förarbeten Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2 Omfattning ändr. 4, 7 a §§ Ikraftträder 2006-01-0 Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. [1] Om en ordningsvakt omhändertar en berusad person ska denne skyndsamt överlämna personen till närmaste polisman Om en person påträffas och är väldigt berusad kan den personen omhändertas av polisen med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. När kan du bli omhändertagen enligt LOB? För att ett omhändertagande ska få ske med hjälp av LOB krävs det att personen är väldigt berusad 2.1 Bakgrund till lagen om omhändertagande av berusade personer Om en person påträffades berusad på offentlig plats före 1977 kunde denne omhändertas med stöd av 1841 års fylleriförordning.5 Enligt den bestämmelsen kunde polisen förvara personer som anträffades överlastad av starka drycker på väg eller gat

Lagen om omhändertagande av berusade personer innebär att polis med lagstöd kan omhänderta person som inte kan ta hand om sig själv vilket tydligt ska framgå av personens kroppsrörelser och därigenom utgör en fara för sig själv. Platsen för ett omhändertagande får inte vara en bostad i lagens mening I RPS:s allmänna råd (FAP 255-1) finns rekommendationer när ett omhändertagande enligt polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. skall prövas av en förman som tjänstgör i ett annat polisområde eller som har sitt tjänsteställe i en annan del av polisdistriktet än där omhändertagandet har skett Lagen om omhändertagande av berusade personer Av Nilsson-Larancuent 2012-08-20 Är man kraftigt berusad och en polis bedömer att man inte kan ta hand om sig själv så kan ett omhändertagande ske enligt LOB Varje år omhändertar polisen ungefär 60 000 berusade personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Antalet är i stort sett oförändrat sedan 2007. Men glädjande nog har antalet omhändertagna under 18 år minskat med 65 procent sedan 2007. Det ska vi absolut glädja oss åt LOB Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. LTO Lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande LVM Lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga mot. motion PI 1972 års polisinstruktion PolisL Polislag (1984:387) prop. Proposition RB.

Lagen om omhändertagande av berusade personer m

 1. If you are found drunk in a public place in Sweden, the police have the right to dispose of you in accordance with Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). The requirement for such disposal is that you are sufficiently intoxicated at the risk of your own our others safety. The law is supposed to serve as a care effort for heavy drinkers, but also as a safety net for others
 2. Angående omhändertagandet av berusade personer se Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) här. Enligt 1 § kan den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan omhändertas av en polisman
 3. 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman. Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte omhändertas enligt första stycket. Lag ().2 § Vid omhändertagande skall tillses att.
 4. Fler som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av berusade personer kommer att föras till vården. Polisen kommer att få bättre instrumentet för att bedöma vilka som ska till vården samt bättre transporter. Projektet pågår under hela 2018
 5. 7 § Den som är omhändertagen enligt denna lag ska så snart som möjligt underrättas om anledningen till omhändertagandet. Källa: Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer LÄS ME

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., LOB 31 Lagen om kontroll av berusningsmedel på sjukhus 31 Sammanfattning, läkarens roll vid LVM 31 Del IV, Lagen om vård av unga - LVU 32-33 Vanliga frågor och svar om LVU 32-33 Del V, Nödrätt och Nödvärn 3 Lag om omhändertagande av Berusade personer (1976:511) Författningstext. Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman

Lag om omhändertagande av berusade personer m

 1. Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. [1], 1§, lyder: Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman
 2. Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) trädde i kraft 1977. Innan dess kunde man straffas för fylleri. Tanken med lagändringen var att de som inte är stökiga men som.
 3. LOB är en vårdlag som ger polisen rätt att omhänderta den som påträffas berusad och på grund av berusningen inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för andra. Årligen genomförs omkring 50 000 omhändertaganden och huvuddelen placeras i polisarrest för tillnyktring. Syftet med uppsatsen är att granska LOB och den faktiska tillämpningen av LOB ur ett rättssäkerhets.
 4. Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m: 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman
 5. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR? Författare: Arash Zavosh Handledare: Jur. dr. Ingrid Helmiu
 6. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [sv] Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)
 7. Under 2009 uppgick antalet omhändertaganden med stöd av Lag 1976:511 om omhändertagande av berusade personer mm (LOB) till cirka 62 000, varav ungefär 87 procent tillbringade tiden för tillnyktring.

Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB

Omhändertagande av berusade personer enligt LOB lagen

Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars (1984:391). 4 § En omhändertagen person som inte bereds vård på sjukhus eller någon annan vårdinrättning, inte. I det arbetet blev det uppenbart att en del poliser missbrukar LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer. - LOB används i fält som en flexibel lagstiftning. En olaglig variant är när man använder det för att straffa folk som uppträder otrevligt och som man tycker borde ha en efterräkning 5. LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer 1976:511) 1 § Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan får omhändertas av en polisman Lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.;Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 7 och 7 a §§ lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Polisens tillämpning av lagen om omhändertagande av berusade personer (Lob) skiljer sig i olika delar av landet. Detta strider mot rättsprincipen att lagar ska tillämpas lika oavsett var man bor. Kriminologen Stefan Holgersson, som också är polis, arbetar med en studie av hur polisen hanterar denna lag som i år beräknas leda till cirka 65000 ingripanden

Enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (SFS 1976:511) skall den som är så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan omhändertas av polisman. Om det behövs skall den omhändertagne läkarundersökas En berusad person omhändertogs vid sin bostad av polis. JO kritiserar agerandet och menar att det inte stämmer överens med lagen om omhändertagande av berusade personer

När Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) trädde i kraft var tanken att lagen skulle skapa förutsättningar för ett mer humant omhändertagande av berusade personer. De vårdinriktade alternativen har enligt lagtexten företräde och kvarhållande i ar-resten anges som en sista utväg Lag om omhändertagande av Berusade personer (1976:511) Ändringar (3) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut.

Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om uppföljning av satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (pdf 102 kB) Under 2014-2016 fördelade regeringen 35 miljoner kronor årligen för att förbättra den medicinska säkerheten och omvårdnaden av de personer som omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av. Strax före midnatt i lördags omhändertog polisen en man i 40-årsåldern enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Det var på Storgatsbacken i Värnamo som mannen påträffades och omhändertogs Samanlagt är det 15 personer i Jämtlands län som polisen under natten till tisdag omhändertagit enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. P4 Jämtland p4jamtland@sverigesradio.s

Enligt lagens förarbeten räcker det varken att en person luktar öl eller är Fler exempel på beslut som inte går att få överprövade är sådana beslut som omhändertagande av berusade personer eller när polisen omhändertar personer för psykiatrisk tvångsvård. Systemet som helhet handlar om omhändertagande och om vår. Strax efter midnatt kallades en polispatrull till platsen efter larm om att det var stökigt på platsen. Polisen skriver på sin hemsida att det i nuläget inte finns detaljer om vad som inträffade, men att en anmälan gällande misshandel har upprättats. En person omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer Misstänkt rattfylleri och omhändertagande av berusad person, rapporterar polisen 14:59 - 14 december, 2018 Polisen får vid lunchtid på fredagen ett samtal om en påverkad man som befinner sig inne i en lokal i Sveg - Den berusade mannen ska ha kört både fort och vårdslöst med permobilen inne i gallerian. Mannen omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer och fick följa med.

Lagen om omhändertagande av berusade personer - Magasinet

Polisen fick under fredagskvällen in flera samtal om en man som onanerar i centrum. En patrull anländer och omhändertar mannen med stöd av LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer säkerheten och förbättra omvårdnaden av person som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB). Mot bakgrund av detta tecknades en överenskommelse mellan Landstinget i Dalarna, Polismyndigheten i Dalarna och Dalarnas kommuner om att påbörja ett gemensamt utvecklingsarbete I polisregion Stockholm efter midnatt larmades det om 28 misshandelsfall, varav 23 blev till anmälningar, och 42 personer hanterades i enlighet med lagen om omhändertagande av berusade personer. Det finns flera skarpa verktyg att använda som omhändertagande av djur likväl som djurförbud Efter att ha gått runt till olika ställen längs Folkungagatan och efter att ha druckit ganska stora mängder alkohol mindes han inget förrän polisen omhändertog honom enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. Beträffande Hitlerhälsningen mindes han inte ens att han varit på Götgatan

Mannen är i 25-årsåldern och blir fråntagen batongen av polis och omhändertagen med stöd av LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) uppger polisen i region mitt. Facebook Twitte En aggressiv och berusad man omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. Polispatrull larmas till Drottninggatan i Gävle med anledning av att en berusad man uppträder aggressivt och pekar finger åt folk. Patrullen hittar m Den andra personen fördes till polishuset i Göteborg för tillnyktring. - De var väldigt berusade. Det är oklart hur illa skadorna personen som fördes till sjukhus hade. Polisen misstänker inget brott. Båda omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av berusad, LoB. Karina Hansson. karina.hansson@kungalvsposten.s

Polisen larmades till ett bråk på Skellefteå busstation vid 10.30 på lördagen. Där omhändertog de en man i 35-årsåldern enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer En berusad man ska där, rustad med slägga ha tagit sig in i flera bostäder där han bland annat tillgripit en rullator. - Mannen omhändertogs på plats enligt LOB, (Lag om omhändertagande av berusade personer), och greps senare efter tillnyktrande, säger Evelina Olsson. Förutom rullatorn ska mannen ha kommit över verktyg och en lampa Enligt lagen om omhändertagande av berusade personer kan en polisman omhänderta någon som är allvarligt berusad och som inte kan ta hand om sig själv, eller kan utgöra en fara för sig själv eller andra. Detsamma gäller för de som är påverkade av knark, men då ska polisen också anmäla misstanke om narkotikabrott

Fyra personer, i Luleå och Malmberget, har medtagits för provtagning efter misstanke om ringa narkotikabrott. Tre personer har omhändertagits enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade. Vid 14-tiden på onsdagen ringer en person till polisen och säger att han håller fast en man som ska ha stulit datorer i centrala Uppsala. (Lagen om omhändertagande av berusade personer) Berusad kvinna omhändertagen i Skellefteå. Polisen kontaktas gällande en berusad kvinna som befinner sig på stadshuset i Skellefteå. Polisen åker dit och omhändertar kvinnan enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer

Video: Omhändertagande av berusade personer Interpellation 2017

Alzheimersjuke Göran, 73, slogs blodig av vakter | Aftonbladet

Förord - Regeringskanslie

 1. Det är ingen ny företeelse att berusade personer ska åka med samma buss som skolelever i Fredriksberg. I polisregion Stockholm efter midnatt larmades det om 28 misshandelsfall, varav 23 blev till anmälningar, och 42 personer hanterades i enlighet med lagen om omhändertagande av berusade personer
 2. I början på veckan anmäldes om en stökig man i 50-årsåldern på sjukhuset. Polisen kom till platsen och tog med sig personen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer
 3. Polismyndighetens rutiner i samband med att personer
 4. Förbättrat omhändertagande av berusade - sll
Torkel Peterssons egna ord om bråket på tåget | AftonbladetFyllerister omhändertogs: ”Behövde vila ut på stationen” - OBKontroll person/fordon, Fyra avvisade från IdrottsparkenLarmade ambulans i onödan: ”Ska få sova ruset av sig” | Jnytt
 • Instagram spots stockholm.
 • Numeriska metoder kth.
 • Universal telecom tv priser.
 • Solos reisen 2017.
 • Häuser zur miete in und um erkelenz.
 • Gardena bevattningssystem.
 • Eisenach disco.
 • Nationell patientenkät 2018.
 • Lettland karta europa.
 • Vinter bild.
 • Mr tibbles tomska.
 • Alpaka streichelzoo nrw.
 • Quizduell monatsquiz geht nicht.
 • Lavar fakta.
 • Norwegian wifi log in.
 • Två hav möts danmark.
 • Privata lägenheter värnamo.
 • Bandagar bil 2017.
 • Sociala konsekvenser av droger.
 • Montalbano.
 • Z wave plus controller.
 • Vad betyder breathe.
 • Mtb jursla.
 • Anemi internetmedicin.
 • Barnhusgatan 12 14 stockholm.
 • List of biggest arenas.
 • Barbie tröja vuxen.
 • Runningshop.se rabatt.
 • Drivmedelsskatt sverige.
 • Angela davis.
 • Oberlausitzer kurier löbau.
 • Lg signature oled 77.
 • Trygg hansa jour.
 • Grand bahia principe punta cana.
 • Todd rundgren rex rundgren.
 • Dikt till min syster som fyller år.
 • Kolada nyckeltal.
 • Respect lyrics.
 • Madison square garden shop.
 • Denguefeber gravid.
 • Folkhemmet.