Home

Kiruna stadsomvandling plan

Detaljplanerna anger vad som får finnas i ett område till exempel bostäder, kontor, park eller gruvindustri. För att ett område ska kunna avvecklas och göras om till gruvindustriområde behöver man ändra i detaljplanerna Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. För att ett område i Kiruna ska kunna avvecklas och göras om till gruvindustriområde behöver man ändra i detaljplanerna Kiruna kommun Fritid & kultur Bygga, bo & miljö Stadsomvandling Gata & park Barn & utbildning. Välj kart

Utvecklingsplanen. Kiruna kommun har tagit fram en utvecklingsplan för den nya stadskärnan - en plan som möter Kirunabornas önskemål om en funktionsblandad och tät stadskärna med tydlig stadskänsla, ett stadstorg och en handelsgata För att påverkade områden ska avvecklas enligt plan krävs att utveckling av nya områden sker i samma takt. Innan ett område kan byggas krävs förberedande mark- och infrastrukturarbeten vilket skapar förutsättningar för att nya bostadsområden kan växa fram

Detaljplaner Stadsomvandling - Kiruna

Planen visar till exempel hur en kommun ska använda mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska utvecklas. 2004 meddelade LKAB att gruvbrytningen kommer att påverka stadsbebyggelsen. Samma år togs politiskt beslut i kommunfullmäktige att Kiruna kommun skulle ta fram en ny stadsplan - en fördjupad översiktsplan På www.stadsflytten.nu kan du följa stadsomvandlingen i Kiruna i bild. Där kan du också köpa boken Ögonblick i Kiruna 2009-2010, en fotobok som skildrar Kiruna av i dag och den stadsomvandling som nu påbörjats Vi flyttar en stad Vi flyttar en stad. Gruvstadsparker; Minnena lever kvar; Avtal med kommunen; Tidplan Kiruna Tidplan Kiruna. Sälja och flytta; Projekt i Kiruna Projekt i Kiruna. 44 hyresrätter byggda på Luossavaar Vi på Kiruna Guidetur erbjuder er upplevelser och aktiviteter i världsklass. Här finns midnattssol, orörda älvar och nationalparker på sommaren. Här finns norrsken, kyla och ett gnistrande vinterlandskap på vintern. Här finns Kebnekaise och Abisko nationalpark, ishotellet, en levande samisk kultur och världens största underjordsgruva I Kiruna finns världens största järnmalmsfyndighet under mark. Gruvan drivs av statliga LKAB och två tredjedelar av stadens befolkning arbetar inom gruvdriften. Men Kiruna växer och nya grupper flyttar in eller besöker staden som turister. Många av stadens invånare tar aktiv del i den kommande stadsomvandlingen

Kiruna kyrka ska till exempel monteras ned och flyttas omkring 2025. Stadsomvandlingen i Kiruna. 1 min. Så är planen över kyrkans flytt • Område med 3 000 gravar berörs En stadsomvandling i världens blickfångAldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats som när delar av Kiruna byggs upp igen på ny mark. En händelse som fått stor uppmärksamhet, inte minst internationellt.Kiruna som samhälle föddes i början av 1900-talet då gruvverksamheten startade. När staden etablerades utgjordes samhället av tre områden där dåtidens.

Kiruna stadsomvandling, eller Kiruna stadsflytt, är det pågående projekt som innebär förflyttande av vissa av Kirunas stadsdelar i Norrbottens län i norra Sverige.Detta till följd av att gruvbrytningen i fjället Kiirunavaara orsakar deformationer i marken, vilka rör sig mot staden. Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har beslutat att stadens centrum ska flyttas åt öster [1], cirka 3. Kirunas stadsomvandling öppnar för möjligheten att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. Kiruna kommun äger frågan, men Tekniska Verken har en viktig roll i flera projekt samt ansvarar för all infrastruktur

 1. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m
 2. som stadsomvandlingen för med sig tar kapitlet efter det upp. Vad som bör flyttas och vad som inte bör flyttas är en huvudingrediens i det avsnittet. Som en avslutning på huvudtexten framförs framtidsplanerna och de möjligheter en stadsomvandling ger. Här går det även att läsa om omvärldens syn på Kiruna och stadsflytten
 3. Välkommen till Kiruna Lappland
 4. Dialog sker löpande med Kiruna kommun för att samordna planerna med kommunens planering av den nya staden. Under samråden har alla har möjlighet att lämna synpunkter och påverka. Vi annonserar i lokalpress när det är dags för samråd. Du kan läsa mer om samråd under Samråd och granskning i menyn. Plan
 5. Kiruna stadsomvandling Kristina L Nilsson, Institutionen för Stad och Land, avd. för Landskapsarkitektur Gruvverksamheten i Kiruna orsakar sprickbildning som medför att nuvarande järnväg och väg E10 måste omlokaliseras senast 2012. Bostäder och institutionsbyggnader måste därefter suc-cessivt flyttas eller återuppbyggas
 6. Kiruna
 7. Snart öppnar utställningen Kiruna Forever på ArkDes - Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Den sätter flytten av Kiruna i ett historiskt och geografiskt sammanhang och centrerar kring de frågor ett sådant komplext projekt väcker. White Arkitekter och Ghilardi+Hellsten Arkitekter medverkar genom att visa visionen och planen, men också idéerna bakom, en av de.

Kiruna kommun - Kart

 1. Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvdriften leder till att en deformationszon med sprickbildning sprider sig mot staden vilket medför att delar av Kiruna stad och dess infrastruktur måste flyttas eller omstruktureras. Vi bygger därför ny E10 i Kiruna. Läs mer om projektet under Fördjupning
 2. Kiruna kyrka är en av många byggnader som berörs av stadsomvandlingen och nu är planen för genomförandet klar. Foto: Thommy Johansson/SVT Flyttavtal klart för Kiruna kyrka - platsen ska.
 3. . Flyttavtalet klart för kyrkan - ska bli gruvindustriområde. Så är planen över kyrkans flytt • Område med 3 000 gravar berörs . 1
 4. Stadsomvandling. Just nu är Kiruna som mest spännande att uppleva. Världens största järngruva expanderar och människor från hela världen har fått upp ögonen för Kiruna, staden som inom en snar framtid kommer att flyttas. Visste du att Kiruna inte skulle finnas om det inte vore för järnmalmens skull
 5. Kiruna Stadsomvandlingen Kiruna Kyrka Share I Add a comment... Posting as Tim Johansson (Change) u] Post to Facebook Comment Kyrkan e 2 11 Te nvändS Tim Johansson Project Manager at Plan B Services Hello world! Reply Like Unfollow Post September 28 at 12:02pm Tim Johansson Project Manager at Plan B Services Kyrka

Utvecklingsplanen Stadsomvandling - Kiruna

Stadsomvandlingen i Kiruna. Kravet: Flyttavtalet klart för kyrkan - ska bli gruvindustriområde. Så är planen över kyrkans flytt • Område med 3 000 gravar berörs . 1 min Kiruna Forever undersöker den pågående flytten genom att visa över hundra verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen.Ända från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar utställningen kring de stora frågor. Ett besök på Icehotel i Jukkasjärvi är garanterat ett minne för livet. Speciellt för i år (2020/2021) är att konstnärerna är handplockade av Icehotel och en av dem är den norske hotellkungen Petter Stordalen som skall designa en av sviterna. Vi blir även uppdaterade om Kiruna och dess stadsomvandling. Dag I Kiruna pågår en stadsomvandling till följd av att staden påverkas av gruvbrytningen. Gruvbrytningen har påverkat Kiruna sedan malmen började brytas i början av 1900-talet. År 2004 meddelade LKAB att nuvarande stadskärna kommer att påverkas av gruvbytningen och sedan dess har arbetet med stadsomvandlingen pågått i Kiruna

Tidplan Kiruna - LKA

Stadsomvandlingen i Kiruna. Kirunas gruppledare: Uppmanar region Norrbotten att inte gå med på ett ersättningsbelopp . 1 min. Så blir nya polishuset i Kiruna - plats för fler poliser Sveriges kommuner och landsting har rubricerat det som nu händer i Kiruna som historiens största stadsomvandling. Kiruna är Sveriges största kommun, till ytan lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Kommunen har 23.000 invånare varav 20.000 bor i tätorten Kiruna stad

Fördjupad översiktsplan Stadsomvandling - Kiruna

 1. Planen kallas Utvecklingsplan för Kiruna och alla kan läsa den genom att klicka på bilden ovan. Detta är en detaljerad framtidsritning med bostäder, handel, social service, kulturliv och idrott, mötesplatser för människor och stad och natur, moderna trafiklösningar och möjlighet till befolkningstillväxt
 2. Kiruna förvandlas på många sätt när gruvområdet växer. Den äldsta bebyggelsen försvinner. Miljöer och hus ska flyttas eller rivas. Människor och verksamheter påverkas.Vår stadsguidning börjar vid Kiruna turistcenter. Vi guidar er genom nuvarande Kiruna centrum, besöker Kiruna kyrka och Kristallen, som är både Kirunas nya stadshus och det regionala Konstmuseet i Norr
 3. I den unika stadsomvandlingen möts teori och verklighet varje dag. - Det blir inte bara en ny stad - det ska bli en bra stad, säger Göran Cars, professor i stadsplanering på KTH, som sedan ett par år tillbaka arbetar tre dagar i veckan på plats i Kiruna med det som han kallar för världens största stadsomvandling - hittills
 4. Pris 4.280:-Tidtabell Umeå Centralstation - 07.30, Skellefteå Folkets Park 09.20. I ngår Bussresan, 3 x lunch, entré Ajtte, del i dubbelrum inkl frukost och middag, lokalguide i Kiruna, entré, guidning och isdrink på Icehotel, reseledare, bussfika
 5. Företagarna Kiruna Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag
 6. Vi ser nu en oroande och farlig utveckling i Kiruna kommun som riskerar hela den stadsomvandling som pågår och även LKAB:s fortsatta verksamhet och fortlevnad. Under en rad år har det hos många Kirunabor vuxit fram en misstro mot att man kommer att fullfölja planen om att alla funktioner för samhället som avvecklas i det gamla stadscentrumet ska byggas upp i nya staden

Kirunas stadsomvandling i bild - stadsflytten

Kiruna. Inspireras av dynamiska och exotiska Kiruna. Ända sedan staden grundades i slutet av 1800-talet har regionen präglats av framtidstro. Förändringar är en del av vår vardag, Vi som bor här vet att det är en förutsättning för överlevnad 101G0201 Plan, 1/2000 2013-02-15 101G0401-405 Sektioner 2013-02-15 Tillhörande dokument/Hänvisningar Beteckning Utförda sonderingar redovisas i Fältrapport Stadsomvandling Kiruna, daterad 2013-02-15. 10 Geotekniska laboratorieundersökningar 10.1 Utförda undersökninga Kiruna (nordsamiska: Giron, finska/meänkieli: Kiiruna/Kieruna) är en tätort och centralort i Kiruna kommun i nordligaste Sverige och den största tätorten i landskapet Lappland med 16 661 invånare 2019 [3].. Kiruna är ett utpräglat gruvsamhälle beläget mellan de två bergen Luossavaara och Kiirunavaara, båda med stora järnmalmfyndigheter, och sydsluttningen på det tredje.

Samhällsomvandlingen - LKA

 1. Kiruna kommun planerar nya Kiruna och håller på att ta fram detaljplan Tuolluvaara 1:1 med flera, del av, Volymhandel och centrum i anslutning till vägplan. Samråd mellan kommun och Trafikverket har skett och föreslagen detaljplanegräns har tagit hänsyn till vägplanens plangräns. Plangränserna tangerar därför varandra
 2. I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över. Då presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen.Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun.
 3. Nybyggnad av bostäder, etapp 1 i Kiruna Det sker en stadsomvandling i Kiruna där en tredjedel av staden ska flyttas. Vi på TitanBygg har fått möjligheten att bygga radhus på två markanvisade tomter. Totalt planerar vi att bygga 35 bostäder i två etapper
 4. ne av Josef Frank. - Även om Kirunas utmaning är speciell, är den intressant att studera för att se vad andra regioner kan lära gällande social hållbarhet och klimatomställning, vilket är en anledning till att projektet väckt stor uppmärksamhet även internationellt, säger.

Kiruna Guidetu

Stadsbyggnadsavdelningen i Kiruna tillhör organisatoriskt den nya kommunledningsförvaltningen och består av tre enheter; stadsomvandling, plan, tillväxt- och exploatering. Totalt är vi ca 30 medarbetare på avdelningen. Avdelningen leds av en avdelningschef som tillika är biträdande kommundirektör med inriktning mot stadsomvandlingen I Kiruna planerar kommunen en stadsflytt på grund av gruvdriftens påverkan på staden. Vid stadsomvandlingen är bevarandet av byggnaderna ett problem eftersom markdeformationerna vid gruvbrytningen gör att all bebyggelse måste flyttas eller rivas Stadsomvandlingen är en process med sociala konsekvenser som väcker känslor av oro, sorg och saknad men också förhoppningar om en ny och bättre stad. Dessutom behöver Kiruna göra svåra avvägningar om att riva, flytta och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader Ingen plan kan klubbas innan hela det aktuella området har bearbetats och detaljplanerats. Kommunen har som intention att i december 2006 anta den fördjupade översiktsplanen Målsättningen med detta arbete är att undersöka och analysera den aktuella planeringsprocessen av Kiruna stadsomvandling I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, especially for the large amounts of tourists that visit Kiruna by train. In the development plan that was approved by the municipal council in 2014 a permanent transport hub with train traffic as well as local and regional bus traffic was planned in the new city center

Kiruna station är en järnvägsstation av typen säckstation, i Kiruna, belägen på Malmbanan som går mellan Narvik och Luleå.Den äldre stationen låg mellan malmgruvan och Kirunas centrum. 2013 flyttades stationen till ett temporärt läge i norra delen av tätorten, cirka 1,5 km norr om den gamla stationen. [ I Kiruna kan du vandra i fjällen, uppleva fantastisk natur och njuta av både midnattssol och norrsken. Det händer mycket i gruvorten Kiruna! Just nu pågår en stadsomvandling där hela centrum ska flyttas. Allt görs med noggrann planering för att staden ska fungera normalt under omvandlingen Stadsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. I Norrbotten pågår två unika samhällsomvandlingar. Forskare vid Luleå tekniska universitet är, tillsammans med internationella forskare, är engagerade i flytten av Kiruna och Malmberget. Den tvärvetenskapliga forskningen sker i nära samarbete med de berörda kommunerna och företag Järnvägslekparken är välbesökt men sliten, och kommer att försvinna inom stadsomvandlingen. Någon plan för hur den ska ersättas finns inte i dagsläget. Kommunledningen öppnar för en.

Kiruna - stadsflytten av Kiruna White Arkitekte

Under vår-, sommar- och höstmånaderna hålls årligen veckokurser för tillresta pensionärsgrupper under teman som kirunaområdets natur, kultur och Kiruna stadsomvandling. Huvudmän: Kiruna, Gällivare och Pajala kommuner, ABF i Norr, LO-distriktet i Norrbotten och Föreningen Norden - Att ge förutsättningar för bibliotekets framtid i Kiruna i samband med stadsomvandlingen. 2. Folkbibliotekets roll Kiruna Kommun har idag en väl fungerande biblioteksverksamhet som omfattar hela kommunen. Verksamheten består av ett huvudbibliotek i centrala Kiruna, filialer i Karesuando, Svappavaara och Vittangi samt en bokbuss

AECOM | What is the future for Southwest Brooklyn?

Det här borde du veta om stadsflytten i Kiruna SVT Nyhete

Projektchef Kiruna stadsomvandling Kiruna kommun april 2004 - nu 15 år 8 månader. kiruna. Jobbat som kommunens operativt ansvarige sedan 2004 med staden Kirunas omstrukturering Kiruna biblioteksverksamhet står för stora förändringar i samband med Stadsomvandlingen och därmed flytt till nytt Folkets Hus/Kultur Hus. Verksamheten kommer att påverkas både när det gäller arbetssätt, teknik, service och öppettider. Viktigt för den nya planen är också att lyfta fram kommuninvånarnas syn och behov utav biblioteket

Stadsomvandlingen » Kiruna Lapplan

Stadsomvandlingen är nu inne i en operativ fas där planer och beslut ska genomföras. Två stora arkitekttävlingar har avgjorts; en för nya stadskärnan och en för nytt stadshus

Utvecklingsplanen | Stadsomvandling
 • Blymönja.
 • Fingertoppskänsla bok.
 • Flüge nach la reunion von frankfurt.
 • Gult tegelhus med svart tak.
 • The equalizer stream swesub.
 • Försäljningstillstånd läkemedel.
 • Vad är en författningsdomstol.
 • Romantiska presenter till pojkvännen.
 • Tyfon filippinerna 2017.
 • Pilates uppsala.
 • Rocky mountain pipeline.
 • Vad är en bra rörelsemarginal.
 • Tullen finland bilimport.
 • Ersättning bruten arm trygg hansa.
 • Fup dating sider.
 • Titanic sinking.
 • Flüge nach la reunion von frankfurt.
 • Konsumentverket broschyr.
 • Tacos ryggbiff.
 • Moneymaker tomat.
 • Con dao vietnam.
 • Ccm rbz revolution sr.
 • Biz apartment solna address.
 • Sticka häl med magic loop.
 • Gas gemälde.
 • Project playground pilgrim.
 • Executive paket tiguan.
 • Wo kann man jungfrauen kaufen.
 • Tui playa ingles.
 • Dricka kokt sjövatten.
 • Thorbjörn fälldin fru.
 • Gi blödning orsaker.
 • Reenactment only.
 • Framtiden ingenjör.
 • Lilla k blogg.
 • Mann arbeitslos frau arbeitet welche steuerklasse.
 • Sword art online watch free hd.
 • Dnb bank asa.
 • Vw golf 8 2018.
 • Golfbanor jönköpings län.
 • Service design utbildning.