Home

Nya regler transportstyrelsen 2022

TSFS 2017:72. I kraft 2017-07-01. PDF 300 kB. Upph. 18 kap.; ändr. 14 kap. 8 §; ny 18 kap., 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a-c §§ och 30 kap. 16 §, och närmast. 2017 TSFS 2010:4 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om enskilt godkännande av nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon

Se upp , nya vägmärken snart här | Aftonbladet

 1. TSFS 2009:114 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, regel 1, 7 och 12 i bilaga 6 samt regel 10 i bilaga 9; ny 1 kap. 18 § samt nya regler 3.9 och 8.1.3 i bilaga 3 samt beslutar allmänna råd. TSFS 2011:98. I kraft 2012-01-01. I kraft 2017-06-01. PDF 290 kB. Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 § och.
 2. TSFS 2011:2 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om navigationssäkerhet och navigationsutrustning. TSFS 2017:11. I kraft 2017-04-01 3 kap. 3, 4, 16, 17, 33-35, 38 och 42 §§ och bilaga 1; ny 3 kap. 18 a § samt beslutar allmänna råd. TSFS 2017:51. I kraft 2017-06-01. PDF 245 kB. Ändr. 1 kap . 1 och 2.
 3. Information om nya eller ändrade regler. Transportstyrelsens föreskrifter om tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg. 2017-01-12, kl 09:05. Jobba hos oss.
 4. Regler för luftfart; Regler för Föreskrifter i nummerordning. 2017. TSFS 2017:55 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion. Dessa föreskrifter 24 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 9 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 8 kap. 1, 2 och 5 §§, 9 kap. 1 § samt bilaga 2-5 och 7; ny 4 kap. 16 a-c §§ och 17 a.
 5. Information om nya eller ändrade regler. Information om nya eller ändrade regler. 48 Ändringar i föreskrifter (TSFS 2020:58) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:15) om förarprov, behörighet A1, 2017-01-12, kl 09:11. Jobba hos oss.

Transportstyrelsen har beslutat om två nya föreskrifter om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1978:14) med Bestämmelser för Civil Luftfart - Certifikatbestämmelser (BCL-C) 6.3 och om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (LFS 1979:2) med Bestämmelser för Civil Luftfart - Materielbestämmelser (BCL-M) 5.3, TSFS 2020:67-68 som träder i kraft den 13 november 2020 Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas. Från den 20 maj 2018 gäller nya regler för när fordon ska besiktas. Ändringen omfattar i huvudsak personbilar, lätta fordon och A-traktorer. Detta gäller före 20 maj 2018 >> Från slutsiffra till 14 månade Transportstyrelsen föreslog därför att nya regler måste till och det har regeringen lyssnat på. Från och med 20 maj 2017 blir det krav på besiktning för både Epa-och A-traktorer. Första gången detta ska ske är fyra år efter ombyggnadsbesiktningen och därefter vartannat år Nya regler kommer stoppa körkortsförnyelse - Enligt förslaget träder förändringen ikraft den 1 maj 2017. Förnya körkort - på Transportstyrelsens webbplats(öppnas i nytt.

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart Pressmeddelande • Maj 19, 2017 08:30 CEST Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt Nya regler transportstyrelsen 2017. Den 20 maj 2018 började nya besiktningsregler att gälla för vissa fordonstyper. Här kan du ta reda på vad som gäller för ditt fordon samt läsa om de nya reglerna Nu införs nya regler för besiktning för veteranbilar och mc Kontrollbesiktningen görs för att minska antalet olyckor som orsakas av tekniska fel samt för att reducera onödigt stora. Transportstyrelsens nya regler för nationell sjöfart, som gavs ut i maj 2017, gäller alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg över 5 meter som används i yrkesmässig trafik. Reglerna gäller även fritidsfartyg som är längre än 24 meter Notex 1 2017. Luftfart / Certifikat och utbildning Det är regler som omfattar alla som flyger IFR, både kommersiellt och privat. Om du inte avser närvara vid ett kontrollantmöte i år kan du läsa de nya reglerna här Nya brister på Transportstyrelsen. Av: TT. Transportstyrelsen stod i juli 2017 i centrum Det framkommer att Transportstyrelsen brutit mot flera lagar och regler som gjorde att icke.

Information om nya eller ändrade regler - Transportstyrelsen

- De nya reglerna är framtagna för att både göra det enklare och säkrare för drönarförare över hela landet. Transportstyrelsen vill främja och möjliggöra användandet av drönare och de nya reglerna är ett bidrag till det, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg vid Transportstyrelsen Den 20 maj 2018 börjar de nya besiktningsreglerna att gälla och nu meddelar Transportstyrelsen vad som kommer att gälla. Det som kommer att ske är bland annat att man slopar de fasta besiktningsperioderna som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Man inför även krav på besiktning för A-traktor och traktor B. När det kommer till veteranfordon kommer motorcykel äldre än 40. nya regler i cirkulationsplats Hur var det före år 1999? Hur är det nu år 2014? Tidigare var en cirkulationsplats en säkrare plats att färdas i om man jämförde platsen med vanlig korsning. Vid vänstersväng och vid vändning användes det vänstra körfältet om inga andra anvisningar fanns och tecken/blinkers gavs till vänster Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade, vilket innebär att istället för att tala om exakt hur något ska göras talar reglerna om vad som ska uppnås

Nya regler för när fordon ska kontrollbesiktas Bilprovninge

Skatteverket backar om hur trängselskatten för tjänstebilar ska krävas in. Det nya systemet, som infördes vid årsskiftet och berör 130 000 bilister, anses alldeles för krångligt och ersätts nu av en schablonmodell. - En lättnad. Det här gör det enklare för väldigt många, säger tjänstebilskonsulten Ronny Svensson Lagstiftningen trädde i kraft redan 20 maj 2017, men det är först 20 maj 2018 som de nya reglerna börjar tillämpas. Anledningen till ändringen är anpassning till EU:s regler. Men det kan uppstå problem med de nya bestämmelserna, som gör att några riskerar att få körförbud på bilen nästa år Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning (TSFS 2017-88) Publicerad: 2020.09.23 Senast uppdaterad: 2020.10.19 Skriv en kommenta Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger. Nya regler för A-traktorer gör det enklare för hemmabyggare Publicerad 4 juli 2020 Transportstyrelsen har ändrat en besvärlig gammal regel i hur man ska bygga om sin bil till en A-traktor

Nya regler för din A-traktor - Enklare Billi

Nu införs nya regler för besiktning för veteranbilar och mc. Publicerad 6 feb 2017 16:00. De slipper besiktning - här är nya reglerna. Regeringen går på Transportstyrelsens förslag och inför rullande 50-årsgräns för bilar och 40-årsgräns för mc Transportstyrelsen utreder nya regler för personer med synfel. Uppdaterad 10 september 2020 Publicerad 10 september 2020. Om du fått indraget körkort på grund av för dålig syn kan du inte. Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Du som arbetar med el kommer att påverkas av de nya reglerna. Om du utför elinstallationsarbete kan du läsa mer om vilka förberedelser du och din organisation behöver göra Nya bilar med låga utsläpp ska få bonus och nya bilar med höga utsläpp ska betala extra. För nya el- och vätgasbilar kan det betyda 45 000 kr i engångsbonus. Laddhybrider får ungefär 20 000 kr eller lite mer och gasbilar 7 500 kr. Alla andra nya bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km får i gengäld betala straffskatt under bilens första tre år i trafik

Nya regler: Nu måste A-traktorer besiktigas. Polisen skickade i somras en varning till Transportstyrelsen om de svenska A-traktorerna. Bestämmelserna träder i kraft den 20 maj 2017 men ska tillämpas först på besiktningar som görs fr.o.m. den 20 maj 2018 Publicerad 2017-12-01 13:03. Från och med 1 december 2017 gäller nya regler gällande skyddshjälm. Detta innefattar hjälmar för mopeder, motorcyklar och öppna fordon som snöskotrar, fyrhjulingar och B-traktor Det är innebörden av de nya reglerna som träder i kraft den 1 mars 2020. I slutet av januari beslutade Transportstyrelsen om nya föreskrifter för kunskapsprov för personbil behörighet B. Därmed blev det klart att Trafikverket Förarprov genomför ett flertal ändringar från den 1 mars

Nya regler kommer stoppa körkortsförnyelse för

Transportstyrelsens nya krav: Alla A-traktorer ska besiktas Publicerad 28 augusti 2017 Den 20 maj nästa år blir det körförbud på samtliga A-traktorer i hela Sverige Transportstyrelsen är dock i färd med att justera just dessa föreskrifter. Om en knapp månad, 1 december 2017, införs nya regler för användning av skyddshjälmar vid arbete Nästa år införs besiktningskrav på alla A-traktorer - en stor förändring för många unga förare. Under tisdagskvällen svarade Transportstyrelsens expert Hans Cassepierre på era frågor des i juni 2017 ska besiktas nästa gång senast nya reglerna och därför kan vi i dagsläget inte besvara frå-gor om hur de nya besiktningsreglerna kommer att påver-ka just ditt eller dina fordon. Det kommer vi att kunna göra senare, i god tid innan de nya reglerna träder ikraft. Till dess kan du läsa mer på transportstyrelsen.se/for Transportstyrelsen föreslår omfattande förändringar i reglerna för kontrollbesiktning av fordon. Bland annat vill man att bilar bara ska behöva besiktigas vart annat år. - Personbilar har betydligt färre tekniska brister i dag jämfört med för 15 år sedan, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen

Här är drönarflygningens nya regler Uppdaterad 29 december 2017 Publicerad 29 december 2017 Från februari 2018 träder nya flygregler för drönaren i kraft Teknik 1 november 2017. Nya regler för dig som kör A-traktor. kommer de nya reglerna också att underlätta. Först under början av nästa år blir det möjligt att göra slagningar på enskilda registreringsnummer i Transportstyrelsens app och på hemsidan för att få fram information om de nya besiktningsperioderna Transportstyrelsen Regler. Handbok för evenemang och möten i Borås by Borås TME - issuu. Diarienummer Dokumenttyp. Nya regler i den villkorade verksamheten PM 2008-12-15 - Transportstyrelsen. Svenskar i Världen nummer 1 2017 by Swedes Worldwide Transportstyrelsen förlänger tillfälliga regler för teoriprov. Möte med. Har du en fiskebåt, taxibåt eller använder din båt i yrket? Då kanske du omfattas av våra nya regler för nationell sjöfart? Läs mer på..

Jo, nya utsläppsregler för motorcyklar tas i bruk, efter tidigare EU-beslut. Och det handlar om skärpta krav. Så här skriver Transportstyrelsen : Från och med årsskiftet ska en motorcykel uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk Nya regler sedan 2018 för fordon med metangas Efter ikraftträdande av föreskriften TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning har fordonsbesiktningsbranschen fått nya krav om vidimering av gasintyg Publicerat måndag 7 augusti 2017 kl 03.00 Transportstyrelsen räknar med att ändra sina regler så att drönare får flyga närmare flygplatser, utan något som helst tillstånd och i vissa fall. På söndag träder Transportstyrelsens nya regler vid bilbesiktning i kraft, vilket också medför förändringar för utsläppsmätning. De nya reglerna kritiseras av Naturvårdsverket och.

Nu kommer ett nytt vägmärke som varnar för olycka. Regeringen har beslutat om flera ändringar i vägmärkesförordningen och därför har Transportstyrelsen tagit fram nya vägmärken Samtidigt som nya svenska regler väntas föreslår EU högre krav på 9 oktober 2017 kl drönare under 7 kilo inte kommer att behöva tillstånd från Transportstyrelsen

Nya regler för båtbottenmålning vid ÅSS from 2017

Enligt de nya reglerna som träder i kraft 20 maj 2018 ska första besiktningen ske tre år efter Bestämmelserna träder i kraft den 20 maj 2017 men ska tillämpas först på besiktningar som görs fr.o Hur detta ska lösas får vi be att återkomma om, säger Mikael Andersson, pressansvarig på Transportstyrelsen. Relaterade artiklar Nya krav på registrering av drönaroperatörer. De nya reglerna innebär krav på att de flesta operatörer (en person eller en organisation) registrerar sig hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Operatören registrerar sig med sitt personnummer, namn och sin adress Transportstyrelsen. Gramenius valde att lämna sin post efter att det framkommit att han godkänt avsteg från reglerna för IT-säkerhet sommaren 2014. 27 september 2017 kl. 08.56 Så blir de nya reglerna för tjänstebilar Efter mer än 20 års stiltje ändras förutsättningarna för tjänstebilar drastiskt under året. Dagens mest populära tjänstebilar blir dyrare och det kommer att krävas nya rutiner för både företagens och förarnas administration

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

Transportstyrelsen får även i uppdrag att följa upp de nya reglerna för cabotagetransporter, åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och obligatorisk prisuppgift vid taxiresor som trädde i kraft under 2015. - Jag är glad att vi idag fattat beslut om att starta denna breda utredning Nya regler: Körkortsfusk kan ge fängelse Uppdaterad 3 februari 2020 Publicerad 3 februari 2020 Transportstyrelsen har beslutat att ändra reglerna för alla som tar B-körkort från och med den. Nya regler för drönare den 1 februari 2018 I år börjar nya regler för dig som flyger drönare att gälla. Den största förändringen är att reglerna även kommer gälla för dig som flyger privat, samt att tillståndskravet från Transportstyrelsen för drönare upp till 7 kilo kommer försvinna

Nya regler transportstyrelsen 2017, - Кошкин до

Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för inlandssjöfart, det vill säga trafik på kanaler, floder och insjöar - det som gemensamt kallas inre vattenvägar. De nya områdena omfattas av skärgårdsområden norr om Göteborg, delar av ostkusten från Kalmarsund i söder till Öregrundsgrepen i norr samt Göta kanal Transportstyrelsen frångick IT-regler gällande rikets säkerhet redan under sommaren 2014 visar en granskning gjord av Dagens Nyheter. Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör. Transportstyrelsen vill underlätta för drönaranvändare och drönarägare att förstå vad de nya reglerna kommer att innebära. För den som vill vara förberedd publicerar vi också det utbildningsmaterial som ingår för att kunna ta drönarkort, säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning; beslutade den 28 september 2017. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 5 och 9 §§ förord-ningen (1982:569) om lotsning m.m. samt beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Allmänt Tillämpningsområd Transportstyrelsen (TS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Infrastrukturdepartementet och har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Myndigheten inledde sin verksamhet den 1 januari 2009.. Staffan Widlert var myndighetens första generaldirektör och ersattes av Maria Ågren den 1 mars 2015

Kaos är granne med gud dvd

Nya regler och normalstadgar; Broschyrer och profilprodukter; Lokala webbplatser; Lokala webbplatser; Saco-S; Förtroendevald; Arbetstagarnyckel; Sök myndighet; Transportstyrelsen; Transportstyrelsen. Saco-S-förening Publicerad: Fredag 7 jul 2017. Senast uppdaterad: Fredag 1 dec 2017. Adress: Vikboplan 7 601 73 Norrköping. Kontakt tfn. Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör Jacob Gramenius avgick efter it-skandalen. Men enligt uppgifter till Aftonbladet kommer Gramenius att jobba kvar inom myndigheten

Nya sjöfartsregler för mindre båtar - Tidningen Skärgårde

Transportstyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer Nya brister på Transportstyrelsen. Transportstyrelsen stod i juli 2017 i centrum för Det framkommer att Transportstyrelsen brutit mot flera lagar och regler som gjorde att icke. Nya regler för last på gång. Publicerad 18 februari 2017. Det förslag till ändring av regelverket som Transportstyrelsen presenterade på mässan Caravan Stockholm går ut på följande: Den 1 juli 2017 ändras reglerna om förarprov för utökad B-behörighet, B96

Nya regler för a-traktorer. Transportstyrelsen. July 1 at 11:00 PM · Den 15 juli ändras reglerna för a-traktorer. Då tas kravet bort att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal EU:s nya körcykel. Från den 1 september 2017 införs en ny, mer verklighetsnära körcykel för mätningar av fordons drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp, WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). WLTP införs i två steg. Från den 1 september 2017 måste alla nya fordonstyper godkännas enligt WLTP Transportstyrelsens nya regler innebär större utsläpp av skadliga partiklar Debatt Transportstyrelsen kommer inom kort att ändra reglerna vid fordonsbesiktning. Om Transportstyrelsen genomför de planerade ändringarna kommer moderna dieselbilar att klara utsläpraven utan partikelfilter monterat Publicerad 11 maj 2017 · Uppdaterad 12 maj 2017 I dag, den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA Regler för drönare. Den 1 februari 2018 började Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg (drönare) att gälla. En av förändringarna är att det inte längre spelar någon roll om syftet med flygningen är privat eller kommersiellt, reglerna gäller alltså även för dig som flyger drönare privat

När de nya reglerna börja gälla tas regeln om respittid bort, men om du har har beviljats respittid innan den 20 maj 2018 så gäller den. Läs mer om respittid. Källa: Transportstyrelsen En del missar kontrollen av gasolanläggningen, om du inte gör den själv kan det vara klokt att ta den i samband med besiktningen Vid årsskiftet träder nya regler i kraft gällande beskattning av husbilar. Källa: Wikimedia Commons Bild: Moskau Messe (CC BY-SA 3.0). Då det inte finns några EU-krav berörande mätning av koldioxidutsläpp för husbilar har Transportstyrelsen och Skatteverket föreslagit ett nytt sätt att beräkna utsläppen från husbilar Nya regler om öppna trafikdata Från och med 1 december i år måste alla aktörer i transportsektorn inom EU göra sitt rese- och trafikdata tillgänglig i ett öppet dataformat.Syftet är att underlätta för företag som vill utveckla nya reseinformationstjänster Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, d.v.s. fordonet, föraren och lasten istället för maximivikten. Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent Nya reglerna för bilskatt juli 2018. Exempelbilarna baseras på de vanligaste sökningarna av 2017 års bilmodeller Bilen har rätt till bonus. Bonus blir 60 000 kr. Bilskatt.nu är en fristående hemsida som inte har något med Transportstyrelsen att göra

Sjöfartstidningen | Nya regler för behörighet och bemanning

Transportstyrelsen informerar om nya regler kring bilbesiktning: Den 20 maj försvinner de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret. I övergången till det nya systemet är det viktigt att du kollar vilket datum som gäller för din bil, du kan nämligen ha ett datum som ligger tidigare än du trodde De nya reglerna är en anpassning till EU-lagstiftning. Även om Transportstyrelsen har landat i att inte införa besiktning vartannat år, måste en anpassning ändå ske eftersom Sveriges regelverk idag kan innebära att den första besiktningen sker först efter fyra år, vilket EU-reglerna inte längre tillåter Vilka regler gäller för extraljus till fordon i Sverige? Meny. Hoppa till innehåll. Publicerat den juli 20, 2017 av ExtraljusDan Standard. Vad är IP67? Kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassifikation av hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och här presenterar transportstyrelsen de olika regelverk som.

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Från och med den 1 februari gäller Transportstyrelsens nya regler för att flyga drönare. - De nya reglerna gör att vi får ett mer effektivt nyttjande av luftrummet samtidigt som det innebär förbättrad säkerhet, säger Jan-Olof Ehk, flygsäkerhetschef LFV Transportstyrelsen. , 8 November 2017. Svar: 8 Visningar: 1,423. hans_p 2 December 2017 Det nya regelverket för privatflygning enligt VFR Nya regler och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi. Flygfyren, 22 Juni 2013. Svar: 0 Visningar: 1,796. Flygfyren 22 Juni 2013 När de nya reglerna börjar tillämpas ska fordon äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år undantas från kravet på kontrollbesiktning. De nya besiktningsreglerna innebär att fordon, oavsett vikt och som inte används i yrkestrafik, som är äldre än 50 år och motorcyklar äldre än 40 år blir befriade från besiktningsplikten Ny regel gav smutsigare Rapporten visar att mellan 2017 och 2019 sjönk antalet infördes på 1970-talet och inte är relevanta för nya fordon. Transportstyrelsen blickar i stället.

Nya drönarregler ska minska flygstörningar - Sydsvenskan

Nya brister på Transportstyrelsen Aftonblade

Fram tills dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort Om du ska förnya ditt svenska körkort behöver du skicka in en fullständig ansökan till Transportstyrelsen i god tid innan de nya reglerna träder i kraft för att Transportstyrelsen ska hinna fatta beslut innan dess Transportstyrelsen publicerar guide inför nya drönarregler. Snart börjar de nya drönarreglerna att gälla. Transportstyrelsen har tagit fram en enkel guide till vad som händer när nya regler träder i kraft 1 juli Transportstyrelsen beräknar att omkring 30 000 svenskar kommer att påverkas av de nya reglerna. Men de får använda sina nuvarande körkort så länge de är giltiga. - Enligt förslaget träder förändringen ikraft den 1 maj 2017. Fram tills dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort, säger Karin Michaelsson

Enklare att flyga drönare - Voiste

Transportstyrelsens ställföreträdande generaldirektör Jacob Gramenius avgår. Detta sedan nya uppgifter om it-skandalen framkommit, s uppgifter ska Jacob Gramenius redan år 2014 frångått de regler som fanns för hantering av it-säkerhet på Transportstyrelsen Den 1 mars gäller nya regler som berör dig som ska ta körkort för personbil (behörighet B). Till skillnad från nu ska teoriprovet vara godkänt innan du får göra ditt körprov. Samtidigt förlängs giltighetstiden för ett godkänt teoriprov från 2 till 4 månader. Mer tid ger bättre möjlighet att komma väl förberedd till körprovet För drönare upp till 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg)

Snart blir det enklare att flyga drönare | SVT NyheterJärnvägslinjer kan få tuffare bullerkrav | SVT NyheterSex av tio bilar kan förbjudas i Stockholm | Husbil & HusvagnBilprovningen – senaste nytt om bilbesiktning | Aftonbladet

Originaltexten finns på sidorna 135-162 i prop. 2017/18:231 och sidorna 61-68 i prop. 2018/19:147. I den här texten har ett antal mindre redaktionella ändringar gjorts, men själva innehållet är det samma Transportstyrelsen beslutade 2013 att kraven för besiktning av dragkrok vid eftermontering på personbilar skall slopas. De nya reglerna är till för att förenkla för fordonsägare, polis och besiktningsorgan. Den nya lagen trädde i kraft 1 September 2013 Nya regler för modellflyg 1 februari 2018. Publicerat av Hans-Henrik den 6 december, 2017 30 december, 2017. Den 1 februari 2018 börjar Transportstyrelsens nya regler för drönare att gälla. De största skillnaderna är att reglerna då även kommer gälla för dig som flyger privat,. Lagar och regler. Transport av farligt Det finns dock en generell övergångstid på 6 månader, vilket innebär att ADR 2017 får tillämpas till och med den 30 juni 2019. ADR-S 2019 (MSBFS 2018:5) Ändringsföreskrift till ADR-S 2019 exempelvis för att anpassa regelsystemet till nya tekniska lösningar Transportstyrelsen har idag släppt sin drönarguide för att du med drönare ska veta vad som gäller för dig när de nya reglerna träder i kraft 1juli 2020. Dessutom finns nu en utbildningsguide i två nivåer med material för drönarkort Bilskatt 2018 - Här är de nya reglerna! Foto: Mikael Ullén/Transportstyrelsen. Motor/fordon. Under 2018 sker förändringar på bilmarknaden. Tjänstebilar och fordon med höga koldioxidutsläpp får högre skatter, medan de med låga utsläpp kan få en bonus på upp till 60 000 kronor

 • Vad är gusp.
 • Trollkarlens lärling musik i filmen.
 • Present jaktintresserad.
 • Minska smärta vid tatuering.
 • Kreisjugendring münchen ferienprogramm.
 • Britannia netflix.
 • Metadon cancer.
 • Hämnd film 2015.
 • Zostavax biverkningar.
 • William harvey fakta.
 • Gå ner i vikt med banan.
 • Rasseliste hamburg 2017.
 • Viaplay fighting tablå.
 • Köpt bil med skruvad mätare.
 • Hexenbrett erfahrungen.
 • Unit 731 logs.
 • Hur länge får en hund vara ensam jordbruksverket.
 • Vem är realistbloggerskan.
 • Medspelare korsord.
 • Beigel uni wuppertal.
 • Chicago midway airport.
 • Fjällbua.
 • Ty simpkins filmer.
 • Helt riktigt.
 • Jättevallmo frön.
 • König der löwen 3 handlung.
 • Dance art company oldenburg.
 • Visceral larva migrans.
 • Tl wr841n v9.
 • Fredrik vi.
 • Blocket lägenheter.
 • Guldtian.
 • Bulldogg säsong 1.
 • Anonym banköverföring.
 • Bildelar chrysler voyager.
 • Wetter rosenheim heute.
 • Proffsboxning förbjuds i sverige.
 • Durchschnittsalter 3 liga.
 • Mr fisker.
 • Engelska författarinnor.
 • Monetarisierung youtube verdienst.