Home

Citodon dosering

Citodon®, Brustablett 500 mg/30 mg (vita, plana

Citodon innehåller paracetamol och kodein.. Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan.. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel såsom paracetamol.. Citodon används mot värk och smärtor Dosering Vuxna: Tabletter: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn.. Brustabletter: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn. Brustabletterna skall lösas i ca ett halvt glas vatten och ger då en klar dryck. Pediatrisk population: Citodon är inte godkänd till behandling av barn och ungdomar under 18 år Det receptbelagda läkemedlet Citodon 500 mg finns i olika stora förpackningar där varje tablett innehåller 500 mg paracetamol och 30 mg kodein. En läkare avgör vilken förpackning som passar dig bäst, beroende på hur länge han tror att du kommer behöva använda medicinen. De vanligaste förpackningsstorlekar Dosering Citodon 500 mg/30 mg Dosering: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn Tryckförpackning: 20 st, 50 st, 100 st Plastburk: 100 st, 250 st (dosdispensering och sjukhusförpackning) Citodon Brus 500 mg/30 g Dosering: 1-2 brustabletter 1-4 gånger per dygn Förpackningar: 25 st, 50 st (2 x 25) och 100 st (4 x 25) Citodon Forte Suppositorium 1 g.

Dosering av Citodon minor. När du fått Citodon minor utskrivet till ditt barn ska du följa den doseringsanvisning som din läkare gett. Denna står på den etikett som sitter på förpackningen. Vanligen sätts doseringen enligt följande: barn 15 - 25 kilo (ca 3-7 år), ett halvt till ett stolpiller 1 - 4 gånger per dyg Sidan 2-Citodon dosering Opiater och andra opioider. Maxdosen enligt fass är 8st per dygn Jag hade det nåt år,men gick ner till 6st om dagen sen som jag hade i ca tio år.Tror att det är en ganska vanlig dos med 6-8 st om dan.Sen finns det dom som kan vräka i sej ett rör brustabletter om dan,men jag tycker att det är bättre att ta ett starkare preparat istället om man måste ha mer. Doseringen varierar beroende på anledningen till behandlingen, ålder och vikt, men du kan läsa mer om de vanligaste doseringarna och vad du bör tänka på här: Citodon dosering. Viktigt att undvika alkohol. När du behandlas med Citodon finns det en del saker att tänka på, och det kanske allra viktigaste är att undvika alkohol Citodon dosering Opiater och andra opioider. En citodon innehåller 500mg Paracetamol (samma som Alvedon) och 30mg Kodein

Dosering peroralt Anestesiologisk kommentar; Acetylsalicylsyra + koffein + kodein: Treo Comp: Brustabl. 1-2 tabl. x 3-4: Risk för beroendeutveckling. Paracetamol + kodein: Citodon, Panocod, Codalvonil: 500 mg/30 mg 1-2 tabl. x 1-3: Viss risk för sedering. Tramadol: Tramadol, Tiparol, Nobligan, Gemadol: 50-100 mg x 1-3: Viss risk för. Dosering av Citodon. Svälj tabletterna med vatten. Vanligtvis tar du 1-2 tabletter upp till 4 gånger per dag. Om du tar Citodon brustabletter ska dessa lösas upp i ett glas vatten innan du tar dem. Kan man ta Citodon om man är gravid? Prata med din läkare eller en farmaceut om du är eller planerar att bli gravid. Om du ammar ska du inte.

Citodon 500 mg/30 mg Dosering: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn Tryckförpackning: 20 st, 50 st, 100 st Plastburk: 100 st, 250 st (dosdispensering och. dre när läkemedlet används enligt läkarordination och du följer rekommenderad dosering ; En vanlig dosering för vuxna är 1-2 Citodon brustabletter och tabletter, 1-4 gånger om dagen Citodon brus är ett receptbelagt läkemedel mot värk och smärta, och som också har förmågan att sätta ned din feber.. Det är den verksamma substansen paracetamol som kan ordna båda dessa saker. Medicinen innehåller också kodein, som förstärker den smärtstillande effekten och dämpar din smärta ännu mer än vad ett receptfritt smärtstillande medel med paracetamol gör

Altermol, Citodon, Panocod och Paracetamol/Kodein, som även innehåller opioiden kodein. Norgesic, som även innehåller det muskelavslappnande ämnet orfenadrin. Paracut Comp, som även innehåller koffein. Antiinflammatoriska smärtlindrande läkemedel, NSAID eller cox-hämmare Normal dosering är en till två tabletter var 6 timmer. För att undvika att drabbas av biverkningar ska man aldrig ta mer är doseringsanvisningen. Det betyder max åtta tabletter per dygn. Fördjupad information om Alvedon här. Panodil med paracetamol. Panodil är ytterligare ett vanligt läkemedel med paracetamol som aktivsubstans Citodon suppositorium är indicerat för vuxna och barn över 12 år (40 kg) Enstaka doser paracetamol i normal dosering anses ej ha någon effekt. Farmakokinetiska interaktioner: Enzyminducerande läkemedel, såsom vissa antiepileptika (fenytoin, fenobarbital,. FASS.se - läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Användning av kakor på Fass.se. På Fass.se använder Lif och våra leverantörer kakor för att säkerställa att webbplatserna fungerar som de ska och för att följa upp och utvärdera användningen av webbplatserna

Citodon® - FASS Allmänhe

Citodon tabletter är inte godkänd till behandling av barn och ungdomar under 18 år. Andra läkemedel och Citodon Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturprodukter Använd inte Alvedon. om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).. om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Varningar och försiktighet Alvedon innehåller paracetamol.Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal

Altermol innehåller två smärtstillande substanser (paracetamol och kodein), som verkar på olika sätt.Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan. Kodein förstärker den smärtstillande effekten.. Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta Dosförslagen utgår från friska barn och ungdomar. Vid olika sjukdomstillstånd, feber, malnutrition och kraftiga viktavvikelser bör alltid en individuell bedömning av dosering göras. Astrid Lindgrens barnsjukhus har ett smärtkompendium med förslag på läkemedel och doseringar som uppdateras regelbundet (aktuell version 2019-09-01)

Citodon®, Tablett 500 mg/30 mg (vita, stavformiga med

BAKGRUND Med akut smärta beskrivs en hastig, nytillkommen negativ smärtupplevelse. En snabb och effektiv behandling av sådana smärttillstånd är ett viktigt, humanitärt krav från den drabbade gentemot sjukvården. Flertalet studier visar dessutom att fel- eller försenad behandling av akuta smärttillstånd medför en ökad risk att smärtan blir långvarig.Efter analys av smärtan ska. Dosering . Första gången man tar kodein skulle jag rekommendera 150-200mg, detta är också bra ifall man visar sig överkänslig eller allergisk mot kodeinet. Med tiden och beroende på hur ofta man intar preparatet stiger doserna ibland upp till 500-600mg på en gång men detta är doser som kan vara direkt livsfarliga för en nybörjare Guiden visar ekvivalenta doser och innehåller doseringar för både peroral, intravenös och subcutan dosering. Gällande extradoser vid behov är riktlinjen att dessa ska utgöra 1/6 av den totala dygnsdosen. Guiden visar också vilka olika beredningsformer som finns av de olika preparaten. Guide för konvertering mellan olika opioider Att backa till högre dosering rekommenderas inte. Behandling av symtom på opioidabstinens. Planering, information, motivation och uppföljning är viktigast. Abstinenssymtom som illamående, diarré, muskelsmärta och myoklonus kan lindras med klonidin 0,1-0,2 mg peroralt var sjätte timme (Catapresan tabl 75 mikrog, licenspreparat) Listan visar de läkemedel eller läkemedelskombinationer, samt doseringen, som minskade smärtan med minst 50 procent under fyra till sex timmar vid alla typer av kirurgi jämfört med sockerpiller. I listan anges den verksamma substansen. En del substanser finns i receptfria mediciner, andra i receptbelagda

Hur länge abstinens efter Citodon sitter kvar i kroppen beror på hur länge du har tagit det. Citodon är ett receptbelagt läkemedel som innehåller kodein och paracetamol. Kodein är beroendeframkallande, och kan orsaka abstinens. Abstinens är ofarligt, men obehagligt Abstinens får man om man slutar för snabbt med läkemedlet. Det kan yttra sig som oro Citodon suppositorium är indicerat för vuxna och barn över 12 år (40 kg) vid behandling av akut måttlig smärta, som inte anses kunna lindras enbart av andra analgetika såsom paracetamol eller ibuprofen. 4.2 Dosering och administreringssätt Dosering Vuxna 1-2 suppositorier 1-4 gånger per dygn

Guiden visar ekvivalenta doser och innehåller doseringar för både peroral, intravenös och subcutan dosering. Gällande extradoser vid behov är riktlinjen att dessa ska utgöra 1/6 av den totala dygnsdosen. Guiden visar också vilka olika beredningsformer som finns av de olika preparaten. Guide för konvertering mellan olika opioider Citodon; Citodon innehåller kodein och paracetamol. Denna doseras 1-2 tabletter 4 ggr per dygn. Citodon är ett rent smärtstillande läkemedel som kan göra dig lite dåsig. En del patienter får också problem med förstoppning. Denna tablett kan inte kombineras med andra preparat som innehåller paracetamol (ex. alvedon)

Citodon ett receptbelagt smärtstillande läkemedel. Normal dosering är en till två tabletter var 6 timmer. För att undvika att drabbas av biverkningar ska man aldrig ta mer är doseringsanvisningen. Det betyder max åtta tabletter per dygn. Fördjupad information om Alvedon här När doseringen är vid behov ska maximal dygnsdos anges. Dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt. För eget bruk eller För egen praktik får ersätta dosering vid beställning för eget bruk eller till egen praktik Citodon. Är smärtstillande och febernedsättande med förstärkt effekt. Varning för: Drick inte samtidigt som du tar Citodon. Ta inte Citodon om du är eller planerar att bli gravid om inte doktorn ordinerat medicinen. Tala med din läkare eller barnmorska om du redan tagit Citodon. Läs mer om Citodon

Citodon 500 mg tablett - Paracetamo

BAKGRUNDLångvarig smärta definieras som smärta som varat längre än 3 månader. Sådan smärta är vanligt förekommande. Cirka 25-50 % av äldre (> 65 år) individer i eget boende anges ha långvarig smärta av en intensitet > 5 på en 10-gradig numerisk skala, jämfört med en incidens på 19 % hos yngre vuxna. Hos äldre i [ Boven är starka värkmediciner, opioider, som exempelvis Citodon och Tradolan. Läkemedlen är effektiva vid många olika smärttillstånd. Men de är olämpliga att ta längre tid, både för beroenderisken och biverkningarna. - Av de som tar opioider längre tid får 60-70 procent besvär från mage eller tarm, säger Greger Lindberg Ordet Obs ska skrivas på receptet om förskriven dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt ändamål. Markeringen ger den expedierande farmaceuten upplysning om att förskrivaren är medveten om att den rekommenderade dosen överskrids. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är vid behov. Utbytbarhet bl.a. Citodon*) har analgetisk och antipyretisk effekt jämförbar med acetylsalicylsyra och övriga NSAID. Den antiinflammatoriska effekten är liten. Eftersom behandlingen innebär mycket liten risk för bieffekter bör doseringen redan från början vara maximal då smärtlindringen är dosberoende i doser upp till 1 gram

Citodon forte 1 g/60 mg, suppositorier2KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Paracetamol 1 g, Opiodkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker.4.2 Dosering och administreringssätt Dosering Vuxna: 1 suppositorium 1-4 gånger per dygn. Om suppositoriet mjuknat bör det spolas med kallt vatten innan det tas ut u Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention. Börja med låg dos och anpassa doseringen för att undvika ackumulering. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt Citodon brustabletter är inte godkänd till behandling av barn och ungdomar under 18 år. Andra läkemedel och Citodon Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller naturprodukter

Citodon minor - Paracetamo

 1. BAKGRUND Endometrios är en mycket vanlig sjukdom. Den drabbar ungefär var 10:e kvinna i fertil ålder. Det är av stor vikt att de som söker sjukvård på grund av endometriosrelaterade besvär fångas upp, utreds, behandlas och omhändertas på ett bra sätt.Endometrios definieras som växt av endometrieliknande vävnad utanför livmoderhålan. Detta ger upphov till inflammation som i [
 2. - Intag av alkohol tillsammans med mediciner är ett stort problem i samhället. Tittar man på patienter som kommer till akuten med läkemedelsrelaterade besvär så har 25 procent alltid alkohol i blodet, säger Ian Cotgreave, professor i toxikologi på Swetox, Karolinska Institutet
 3. Citodon, som nämndes ovan, innehåller Paracetamol.. Dock sticker Citodon ut från övriga preparat som innehåller Paracetamol eftersom att Citodon även innehåller Kodein.Kodein är en substans om metaboliseras i kroppen till Morfin, och morfin är ju som säkert är bekant ett av de kraftigare smärtstillande medel som finns

Citodon dosering - Sidan 2 - Flashback Foru

Citodon, om biverkningar, alkohol & beroende - 4 alternativ

Citodon dosering - Flashback Foru

All smärta kan lindras - med rätt medel och i rätta doser. Artikel från Tidningen Apoteket nr 1/2005 Ingen drogtest (screening) är 100% säker eller juridisk giltig. Har man ett positivt resultat på en drogtest (screeningsanalys), men personen nekar att ha intagit droger, bör man få utfört en konfirmatorisk analys (GC/MS-analys) på ett laboratorium

NarkosguidenSmärta och smärtbehandling

Här kan du läsa om vad du ska välja, Ipren eller Alvedon så att du får koll på vad värktabletterna fungerar bäst mot och när det är bättre att Opioider är av stort värde vid behandling av långvarig smärta, förutsatt att de används på ett balanserat sätt och som en komponent i ett multidisciplinärt program. Opioider verkar i centrala och perifera nervsystemet. Kroppsegna morfiner omfattar β-endorfiner, met-enkafaliner och dynorfiner. Opioider delas i svaga och starka. Termen svag är missledande och bör inte. IPRENSA TM (ibuprofen) mjuka kapslar, IPREN ® (ibuprofen) tablett, oral suspension, suppositorier, gel.Läkemedel vid tillfällig värk och feber. 200 mg från 6 år (20 kg). 400 mg från 12 år. Oral suspension och suppositorier från 6 månader (7 kg) Din dosering sätts av din läkare. Läkemedel med tramadol ska sväljas med vatten och tas vid behov, som mest 3-4 gånger per dag. Tradolan ska användas under så korta perioder som möjligt. Tänk på att effekten och verkningstiden kan påverkas om du tar andra läkemedel Citodon minor är indicerat för barn äldre än 12 år vid behandling av akut måttlig smärta, som inte anses kunna lindras enbart av andra analgetika såsom paracetamol eller ibuprofen. Dosering och administreringssätt. Pediatrisk population. Barn från 12 till 18 år

Vad är Citodon? Läs mer och hämta ut ditt recep

Dosering & användning; Innehåll; Treo brustablett innehåller 500 mg acetylsalicylsyra och 50 mg koffein. Treo lindrar vid tillfällig huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber och migrän. Treo innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein Produkten är tillfälligt slut tyvärr Ersättare: Pamol, filmdragerad tablett 500 mg 20 st. Paracetamol Orifarm, filmdragerad tablett 500 mg 20 st används mot värk och lindrig smärta (t.ex. tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk samt reumatiska smärtor). Den kan även användas febernedsättande

Om läkare inte gett dig annan dosering ska du följa doseringen nedan. Vuxna och barn över 40 kg (från 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn. Barn: Till barn ska doseringen i första hand beräknas efter barnets vikt. Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn Hoppas det är okej att jag frågar i denna kategorin. Kan det vara farligt för en som bara äter en panodil någon gång ibland att ta en oxynorm på 5mg vid ett tillfälle då h*n ska sitta några timmar och tatuera sig

Vid normal dosering är kodein ute ur systemet efter ca. 2 dygn. Ett nytt test för heroin (se avsnitt under), gör det möjligt att bortsortera kodeinintag utan laboratorieanalys. Heroin omvandlas efter några få minuter till 6-acetyl-morfin och därefter till morfin Citodon lindrar smärta och är febernedsättande. Hämta ut på dina recept hos MEDS.se - alltid snabb leverans direkt till dörren Hur länge abstinens efter Citodon sitter kvar i kroppen beror på hur länge du har tagit det. Citodon är ett receptbelagt läkemedel som innehåller kodein 28 januari 2014 Dosering, Alkohol, Biverkning, Premium 2. Du kan mycket väl ta paracetamol enl doseringen 1-2 tabletter (500 mg) max 4 ggr per dag Boosta citodon effekten? - Flashback Forum Kombinera smärtstillande och sömnmedicin. - Viska - Bli friskare, bli Viskare! Hej - har nog aldrig skrivit på detta forum tidigare, trots att jag varit med och läst en hel del. Sitter här med bruten fotled och gips 6 veckor Citodon (kodein). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency - Sweden; 2014. Pleuvry BJ, Maddison SE. A sex difference in the effects of oral codeine and promethazine on the ventilatory response to carbon dioxide in human volunteers. Br J Clin Pharmacol. 1980;9:159-64. PubMed; Sagne S, Henrikson PA, Kahnberg KE, Thilander H.

Citodon dosering - så doserar du citodon

 1. Anledningen är att det lätt kan bli fel med doseringen när du använder två olika läkemedel med liknande effekt. Risken för biverkningar ökar och det kan finnas risk att behandlingen döljer sjukdomar som kräver annan behandling. Om inte enbart Alvedon hjälper
 2. Artrosrelaterad höft- och knäsmärta behandlas bäst med anpassad sjukgymnastik. Med appen Joint Academy gör du 2 övningar om dagen och har kontinuerlig kontakt med en fysioterapeut
 3. Kodein är en lurig effekthöjare som ska hanteras med respekt. Enligt lagen är kodein är ett narkotikum på doser över 100 mg, under det räknas det inte som narkotika, men det är dokumenterat beroendeframkallande, mer om det går att läsa på polisens narkotikasida.. Samtidigt är det en användbar smärtstillare

Citodon brus - Paracetamo

Köp citodon online i Sverige Lättnad av ångest och ångest och hantering av panikstörningar Effekten av medicinen varierar och det är viktigt att man diskuterar med sin läkare och tillsammans hittar den dosering som fungerar bäst och ger så få Dosering Vuxna: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn. Pediatrisk population: Paracetamol/Kodein Evolan är inte godkänd till behandling av barn under 18 år. Administrering Brustabletterna skall lösas i ca ett halvt glas vatten och ger då en klar dryck. Citodon ® Brustablett 500 mg.

Läkemedel vid långvarig smärta - 1177 Vårdguide

Citodon dosering Opiater och andra opioider. Visa ämnen Visa inläg Dosering, administrering ekvipotens im 50-75 mg, po 50 mg, max 150mg/dygn Dosering barn Barn > 6 år: 2-3mg/kg/dygn delat på 2-3 doser Anslagstid, effektduration Anslag im 20-40 min, klingar av efter 3-4 h Metabolism, interaktioner Metaboliseras huvudsakligen i levern

Smärtlindring med paracetamol (alvedon) och citodon

Har haft huvudvärk under hela graviditeten men klarat mig med panodil, men har fått citodon av läkaren på MVC Distribueras av Pfizer AB, 191 90 Sollentuna Tel: 08-550 52 000 www.Pfizer.se Konverteringsguiden 2018 Morfin PP-GEP-SWE-0088, feb-2018 Kortverkande (extrados) Morfin Alternova tablett 10 mg, 20 m Citodon Tabletter Användarinformation Observera att läkaren kan ha ordinerat Citodon för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination. Vad innehåller Citodon? 1 tablett innehåller: Verksamma ämnen: paracetamol 500 mg, kodeinfosfathemihydrat 30 mg Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) läkemedel som i Sverige bland annat säljs receptfritt under varunamnen Alvedon, Panodil med fler.. Vid föreskriven användning är det ovanligt med biverkningar. Redan drygt dubbla maximala dagsdosen kan dock ge svåra leverskador, och ett försäljningsstopp för paracetamolpreparat i tablettform i. Mensvärk, tandvärk, ryggskott, huvudvärk Livet gör ont ibland. Många självmedicinerar med värktabletter, men på fel sätt. Det vanligaste felet är faktiskt att man tar fel tablett i för låg dos för sällan och därför inte får den smärtstillande effekt man vill ha, visar en undersökning apoteket har gjort

Diklofenak är ett läkemedel som lindrar och dämpar din smärta.. Här presenteras information för att du ska känna dig trygg och för att du ska kunna göra rätt val när det gäller läkemedel Sertralin introducerades på marknaden av läkemedelsföretaget Pfizer 1991under namnet Zoloft, och finns idag som generiskt läkemedel, d.v.s. att det finns som läkemedel under sitt kemiska namn utan att kopplas till ett särskilt varumärke, och att det då är jämförbart med listade märkesläkemedel när det gäller kvalitet, funktion, användning, dosering och styrka Jag har också migrän och tog Citodon under graviditeten (tar i vanliga fall receptbelagd migränmedicin). Var också lite stressad över det men blev lugnad av flera läkare att det är ok. Följ bara doseringen på paketet. Lycka till

 • Pauluns supermix recept.
 • Olika aktiviteter på äldreboende.
 • En delad värld serie.
 • Teism synonym.
 • Kalorier flaska vin.
 • Diffuser aromaterapi.
 • Traktor sorter.
 • Voltigieren leingarten.
 • Comhem delårsrapport.
 • Katolska kyrkan i sverige.
 • Lego traktor ritning.
 • Roliga namn på saker.
 • Kontorshotell sundbyberg.
 • Instruktionsbok lynx boondocker.
 • Lägenhet norrköping.
 • Lionel richie.
 • Studera till sjuksköterska i norge.
 • Brunnen bohren genehmigung bayern.
 • Höstblåsor eller vattkoppor.
 • Casinodaddy flashback.
 • Frasiga våfflor med ägg.
 • Snett bäcken behandling.
 • Midi program gratis.
 • 1.0 tsi problem.
 • Thaiboat boka bord.
 • Ftalat synonym.
 • Skirts.
 • Givenchy hoodie red.
 • Tornkran säljes.
 • Vad är en rutin.
 • Torka björk i ugn.
 • Bästa campingen i holland.
 • Katolik kalendar.
 • Värmländsk tunnelfälla ritning.
 • Kan du ta en hint spel.
 • Vackra japanska ord.
 • Matt corby lyrics.
 • Ralph lauren skjorta dam rutig.
 • Fagersta centrum.
 • Mca altendiez erfahrungen.
 • Smakar järn i munnen på morgonen.