Home

Webbutbildning hbtq

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor. I kursen lär du dig om hbtq-begrepp, normer, rättigheter och bemötande. Utbildningen varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område inom Region Stockholm. Utbildningsinnehåll. Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare enligt intentionerna i landstingets hbt-policy, för att de ska ha en gemensam grund att.

Kommun skickar alla på hbtq-kurs - HD

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Vi har tagit fram en webbutbildning som syftar till att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare. Den tar cirka 30 minuter och vänder sig till alla som är anställda i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor. I kursen lär du dig om hbtq-begrepp, normer, rättigheter och bemötande. Läs mer Dela. Konsulttjänster. Har ni behov av stöd i att utveckla er verksamhet och skapa positiva förändringsprocesser En webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv som riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Du får verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten för att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten

Under utbildningen HBTQ i vård och omsorg får du lära dig om innebörden av olika begrepp som rör HBTQ och arbeta med attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg. Vi diskuterar de normer som finns kring sexualitet, ålder och kön och ser detta ut ett historiskt samt samhällsperspektiv Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och fetma. Hbtq - normer, kön och sexualitet. Online. Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer)

Webbutbildning i hbtq- lär dig grundläggande hbtq och

 1. Hbtq- normer och bemötande. Region Stockholm. HIV idag. Kunskap, webbutbildning och kunskapstest för vårdpersonal om HIV. Folkhälsomyndigheten. MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet. Möta patienter med funktionsnedsättning
 2. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedvetna
 3. Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området
 4. o - ett spel om hbtq och normer! Nor
 5. Socialstyrelsens webbutbildning Att synliggöra normer i socialtjänsten är en utbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Läs mer » av Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspekti
 6. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal, där du kan välja en av våra kurskataloger för att se vilka utbildningar som är intressanta för dig

HBTQ - normer, kön och sexualitet Vårdgivarguide

 1. Välkommen till Lärtorget! Här kan du ta del av e-kurser och anmäla dig till olika kurser. Du som är anställd eller konsult i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort uppe till höger
 2. Hbtq-utbildning för anställda. Utbildningen för anställda syftar till att öka medvetenheten i frågor om hbtq, om våra normer och hur vi möter patienter, kunder och varandra. Hbtq-diplomering för verksamheter. Utbildningen för verksamheter inom vården innehåller såväl fakta som reflekterande övningar
 3. Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder

Kunskapsguiden. På Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens utbildningar, poddar och andra verktyg kring HBTQ.. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Socialstyrelsen har i februari 2018 publicerat en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv Nu drar Socialstyrelsen igång en ny hbtq-utbildning för personal i socialtjänsten. Det finns en omedveten diskriminering i socialtjänsten där man utgår från ett heteroperspektiv, säger Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen

Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn. 2. Höj hbtq-kunskapen i organisationen. Utbilda organisationen i frågor som rör hbtq. Vill ni på allvar skapa en inkluderande organisation så finns det mycket att läsa. RFSL erbjuder också en hbtq-certifiering som ger er verktyg att arbeta systematiskt med bemötande, inkludering och likabehandling Belastningsergonomi, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster . Bygg och anläggning. En bra arbetsmiljö lönar sig för alla: anställda, arbetsgivare, byggherrarna och samhället i stort. Den här utbildningen ger en överblick över vilka regler som gäller Satsning på webbutbildning i HBTQ-frågor. Satsning på utbildning i HBTQ-frågor ST:s avdelning inom universitets- och högskoleområdet drar nu igång en satsning på utbildning i HBTQ-frågor

Hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

Du har möjlighet att ställa frågor och möjlighet till att boka individuella möten. Information om familjebildning, äggdonation, IVF & surrogatmamma för ofrivilligt barnlös RFSL vill skynda på utvecklingen och har startat en webbutbildning om hbtq i arbetslivet. Hej Emelie Jönsson, utbildningsutvecklare på RFSL. Vad innebär er utbildning? - Den ger en första inblick i hbtq-frågor, för dem som saknar eller bara har lite förkunskaper

HBTQ i vård och omsorg - en utbildning om normer och sexualiteter ur ett HBTQ-perspektiv Hur många HBTQ - personer Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef Målet med vår webbutbildning är ge grundläggande kunskaper i hbtq-frågor och normkritik till många människor på ett snabbt och tillgänglig sätt. Utbildningen ger en första inblick i frågorna som förhoppningsvis väcker intresset att fördjupa sig ytterligare Här har vi samlat olika kategorier av kunskapsstöd i form av webbutbildningar med mera. Du hittar exempelvis webbutbildningar inom ungas psykiska ohälsa, anhöriga i fokus, möte med asylsökande, öka jämställdhet, med mera. Webbutbildningarna ger dig de kunskaper som du behöver för att kunna utveckla er verksamhet Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Kursen tar cirka 75 minuter utan avbrott

En Blommande Priderörelse - RFSL : RFSLKort om RFSL - RFSL : RFSL

Webbutbildning Kärleken är fri . Den här utbildningen handlar om att ge en förståelse för Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtyck Kärleken är fri. Det är viktigt att förstå dess olika delar där förebyggande arbete, direktstöd och påverkansarbete fyller en viktig funktion Med sina drygt 9000 anställda är Region Örebro är en av länets största arbetgivare. Samtliga kommer nu få en möjlighet att diplomera sig i HBTQ-frågor med på en webbaserad utbildning Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq [2], är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner, [3] [4] tidigare bara HBT. [5] Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet.Syftet är att betona mångfalden av sexualitet och könsidentitetsbaserade kulturer

Hbtq för personal inom vård och omsorg Vårdgivarguide

Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens kulturråd hbtq-strategiska myndigheter Anställda i Åmåls kommun har varit testpanel för Socialstyrelsens nya webbutbildning om hbtq-perspektiv i socialtjänsten. Utbildningen togs fram efter att en enkät visat att en stor majoritet av kommunerna är dåligt rustade att möta hbtq-personer i socialtjänstens arbete WEBBUTBILDNING - Hedersrelaterat våld och förtryck. Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt om intellektuell funktionsnedsättning och heder 5 700 personer - samtliga medarbetare i Karlskona kommun - ska utbildas i hbtq-frågor inom tre år, rapporterar Blekinge Läns Tidning.Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och diskutera frågorna kontinuerligt på arbetsplatsträffar Nöjd Kund-garanti. Vi vet att det inte alltid är lätt att välja utbildning och ibland väljer man fel. För att du som kund skall känna dig trygg inför ditt val erbjuder vi en ny utbildning om du mot all förmodan inte är nöjd med ditt val

Hbtq-kompetens jämställdhetsarbete- Handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet, Nationella sekretariatet för genusforskning . Webbutbildning. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Normino - ett spel om hbtq och normer, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götalan Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna webbutbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Hbtqi-rörelsen samlar personer inom hbtqi-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen Vi har samlat en handfull länkar om det nya coronaviruset, främst för dig som arbetar inom vård och omsorg Flera studier visar att hbtq-personer har ett lågt förtroende för socialtjänsten och att det gör att man avstår från att söka hjälp trots att man har behov. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja socialtjänsten i hur bemötandet kan förbättras och gör det nu i form av en webbutbildning

Föräldragrupper för hbtqi-personer - RFSL : RFSL

Hbtqi-certifiering- utbildning- föreläsning-processledning

Maskinkörkortet - Ny webbutbildning för Prevent Webbutbildning Learnways 2020-01-23T09:45:33+00:00. 10 dec Visit Sweden lanserar digital guide om naturturism E-learning, Webbutbildning Learnways 2019-12-10T09:55:00+00:00 SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet

En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal självmord och självmordsförsök

Webbutbildning RFSL RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor, för dig som saknar förkunskaper. I nära hbtq-relationer kan förövaren fokusera våldsutövandet på den våldsutsattas identitet som hbtq-person. Förövaren kan isolera och bryta ner den våldsutsatta genom att till exempel hota om att avslöja sin partners identitet som hbtq-person om hen inte lever öppet, spela på rädslan för att utsättas för hbtq-fientlighet, eller avsiktligen använda fel pronomen om sin. Normino är en webbutbildning om normer och hbtq och består av fyra kapitel: Quiz, Historia, Perspektiv och Snabbtestet. Utbildningen ger dig chans att reflektera över dina egna normer och lära dig mer om hbtq och används som en första del av en hbtq-diplomering men kan även användas fristående. Normino. Sex, unga och skolans rol

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbaserad utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig brett och syftet är att nå ut till både fler vuxna och unga Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete

Webbutbildning Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vill du gå en basutbildning om våld i nära relationer i din egen takt, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Utbildningen tar cirka 75 minuter att genomföra.Gå webbutbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck. OBS Vi är även hbtq-certifierade, all personal på Mälarbacken har fått genomgå en webbutbildning i hbtq-frågor. Verksamheten är biståndsbedömd vilket innebär att profilboendet beviljas av biståndshandläggare. Hitta hit. Kartlager Teckenförklaring Kartverktyg Dela Sökresultat Med god kunskap och följsamhet till basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal och chefer kan vårdrelaterade infektioner bättre förebyggas och risken för smittspridning i vården minskas Vi skapar digitala lösningar för lärande. Vi är Learnways, en byrå som skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden Webbutbildning Kunskapsguiden: Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer https://webbkursomvald.se Utbildningsmtrl Kunskapsguiden: Prostitution och människohandel - div mtrl https://www.kunskapsguiden.se Webbutbildning Kunskapsguiden: HBTQ: Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett HBTQ perspekti

Webbutbildningar - Forum Carp

This feature is not available right now. Please try again later Tid: 18 november 9.00 - 15.00 Plats: Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information skickas ut närmare kurstillfället. Länken till zoomrummet är öppet från kl. 08.45 för de som vill genomföra teknikcheck och/eller bekanta sig med varandra innan kursstart Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck tar upp mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Som komplement till utbildningen finns utbildningsfilmer på flera olika språk Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll

Webbutbildning från Barnombudsmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Målgrupp: Alla medarbetare att stödja arbetet med att förstärka förutsättningar för en ökad tillgänglighet och ett bättre bemötande av hbtq-personer. Målgrupp: Alla medarbetare. Nyckelord: Interaktiv utbildning, E-utbildning, hbtq. Arbetet att främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter tar sin utgångpunkt i myndighetens olika uppdrag inom området. 1.1. UPPDRAG ATT VARA HBTQ-STRATEGISK MYNDIGHE T Jämställdhetsmyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (Ku2018/01458/DISK) Vi är även hbtq-certifierade, all personal på Mälarbacken har fått genomgå en webbutbildning i hbtq-frågor. Verksamheten är biståndsbedömd vilket innebär att det beviljas av biståndshandläggare. Hitta hit. Kartlager Teckenförklaring Kartverktyg Dela Sökresultat. Kartlager. Teckenförklaring. Verktyg. Skriv ut Hbtq- normer och bemötande. Region Stockholm. MedMänniska. En utbildning i personcentrerad vård som är gratis att använda. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet. Samordnad individuell plan. Uppdrag Psykisk Hälsa. Våga fråga! - Barn som anhöriga Utbildning för dig som möter barn som anhöriga Normino webbutbildning. Sexit. Tema hbtq. Endometrios - webbutbildning. Säkrare sex. Det här gör vi Menyalternativ under Det här gör vi. Hbtq-diplomerade verksamheter Menyalternativ under Hbtq-diplomerade verksamheter. Material Menyalternativ under Material. Kontakt. Lärandecentrum migration och hälsa

HBTQ i vård och omsorg - en utbildning om normer och

Hbtq-diplomering på våra enheter. De flesta av BUP:s enheter är hbtq-diplomerade, vilket innebär att de anställda har fått utbildning i hbtq-frågor. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring hbtq, normer och hur vi bemöter varandra Utbildningen är öppen för alla till och med 31 december 2020 RFSL:s webbutbildning ger en första inblick i hbtq-frågor. I kursen lär du dig om hbtq-begrepp, normer, rättigheter och bemötande Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och att arbeta normmedvetet. Läs me 5.700 personer - samtliga medarbetare i Karlskona kommun - ska utbildas i hbtq-frågor inom tre år, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och. Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder

HBTQ & heder; Statistik; Flickor; Pojkar. Pojkar som offer och potentiella gärningsmän; Motstånd; Kropp och sexualitet; Följder av förtryck och våld. Trauma; Respekt och rädsla; Tecken & signaler. Hur upptäcker skolan utsatthet hos flickor och pojkar? Berättelser från verkligheten. Motståndet är en signal; Om lunchraster och. Att synliggöra normer i Socialtjänsten- med ett hbtq perspektiv - webbutbildning (Socialstyrelsen). Talking with Acutely Psychotic People: Communication Skills for Nurses and Others Spending Time with People Who Are Very Mentally Ill - Sammanställning av kunskap kring hur bemöta patienter med psykos (City University) Brukarföreningar Under året har jag även fått göra uppföljnigsutbildningar på tema hbtq i Kalmar och Skärholmen samt varit utbildare i Stockholms läns landstings diplomeringsutbildning i hbtq och normkritik för BUP-personal. en behovsanalys för webbutbildning rörande samtal med unga nyanlända Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck; Handikapporganisationer; Informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar; Insatser som främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metode

Webbutbildning Normino Alla medarbetare genomgår en webbutbildning Tidsåtgång cirka 1 timme. Utbildningsdel 1 Samtliga medarbetare deltar Varvar föreläsningar med övningar Vad skulle hbtq-diplomeringen kunna innebära för vår verksamhet, patienter, samarbetspartners Som förtroendevald möter du säkert ofta medlemmar som har frågor om lön och du ska kunna ge råd inför deras eget lönesamtal. Som stöd inför lönesamtalet har Vårdförbundet tagit fram en ny webbutbildning - Ditt lönesamtal, som alla medlemmar har tillgång till RFSL Ungdom och RFSL utbildar årligen ett stort antal personer, bland annat personal inom vården, från ungdomsmottagningar, kommuner, skolor, fritidsverksamheter, ideell sektor och myndigheter. RFSL erbjuder även hbtq-certifiering och webbutbildning Webbutbildning Säker i butik Prevent - Arbetsmiljö . Webbutbildning: Krisledning för HR. Beskrivning. Hur påverkar COVID-19 denna utbildning? Fyll i formuläret för att få mer information om Webbutbildning: Krisledning för HR, direkt från arrangören ; Genom en kostnadsfri webbaserad utbildning kan fler fördjupa sina arbetsmiljökunskaper

SLL - LUVIT Porta

Vi kommer att reda ut vad som är vad i hbtq och prata om begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet. Vi kommer också att diskutera hur vi kan stärka ett gott bemötande av alla. Målgrupp: Du som arbetar i brukarnära verksamheter Kompetensutveckling för alla branscher. Tusentals kurser och utbildningar från hundratals arrangörer. Vi hjälper dig att hitta rätt utbildning

Webbutbildningar - Vårdportal

NCK har även tagit fram en webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. SKL har ett Kvinnofridsnätverk för landsting och kommuner. Många landsting arbetar bl.a. inom ramen för folkhälsoarbetet med stöd till de patientnära verksamheterna när det gäller att uppmärksamma och ge stöd till patienter som har utsatts för våld i nära relationer Webbutbildningar Nedan har vi listat ett antal intressanta webbutbildningar

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga. Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god (positiv) psykisk hälsa och psykisk ohälsa Webbutbildning om vårdrelaterade infektioner. VRI-smart är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner. Klicka här för att komma till webbutbildningen VRI-smart. Vårdrelaterad infektion är den vanligaste typen av vårdskada Varje år drabbas ungefär 57 000 patienter av en vårdrelaterad infektion Under 2017 och 2018 är HBTQ prioriterat. Grundläggande webbutbildning inom mänskliga rättigheter - SKR. Ett Piteå för alla - med ökad mångfald. Mångfald är en förutsättning för utveckling och tillväxt - alla behövs i arbetet för Ett Piteå för alla HBTQ-certifiering. 298 likes. Vi erbjuder HBTQ-certifiering, workshops, webbutbildning och föreläsningar kring HBTQ- och jämlikhetsfrågor Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd. Till toppen av sidan. Vårdhandboken - En tjänst från Sveriges regioner och kommuner

modetattgåföre - RFSL : RFSL

När du som kund besöker Samkrafters inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta görs för att du ska kunna göra ex. en webbutbildning. 2.2 Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är Arbete. 5 700 personer - samtliga medarbetare i Karlskona kommun - ska utbildas i hbtq-frågor inom tre år, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och. 5 700 personer - samtliga medarbetare i Karlskona kommun - ska utbildas i hbtq-frågor inom tre år, rapporterar Blekinge Läns Tidning. Alla anställda ska genomgå en webbutbildning och diskutera frågorna kontinuerligt på arbetsplatsträffar En hbtq-certifiering för 30 personer kostar 125 000 kronor. För att leva upp till målet att bli en hbtq-vänlig region erbjuder Region Örebro län i stället en gratis webbutbildning för alla anställda. De enheter som vill ha djupare kunskap kan välja att diplomera sig via ett eget framtaget diplomeringskoncept

EU-flaggan - RFSL : RFSL

1. Webbutbildning för ansvariga elevhälsoteam och ambassadörer . En utbildning som varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Utbildningen innehåller fyra moduler: Normer, Hbtq-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt Bemötande. Varje modul tar cirka 30 minuter att. Introduktion till hbtq & normer 2020-10-26. Om sex och smärta 2020-11-03. Killar, unga män och maskulinitetsnormer 2020-11-19. Prata om sexuell hälsa så att alla förstår 2020-12-03. KAST - Köpare av sexuella tjänster 2020-12-0

Mänskliga rättigheter - Västra GötalandsregionenIMG_7751 - RFSL : RFSLGott snAKK: HandalfabetetGott snAKK: Studiepaket utvecklingsstörningIdrott för alla kroppar - RFSL : RFSL

Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder för barnen som har det allra tuffast. Tillsammans kan vi göra världen bättre för dem Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Prostitution och människohandel för sexuella ändamål Hbtq-diplomerade verksamheter i Halland Catch-up; hbtq-diplomering E-utbildning: dag om könsdysfori med fokus på ungdomar Sexuellt överförbara infektioner och HIV Råd och stöd för vårdgivare SRHR för asylsökande och nyanlända personer Sex mot ersättning Könsstympning och.

 • Nöter bort korsord.
 • Gifs bilder für whatsapp.
 • Hyra ut sitt hus under semestern.
 • Keenen ivory wayans bella ivory aziza wayans.
 • Kvinnlig polis längd.
 • Kan inte kommentera på facebook.
 • Actors agency.
 • Barnkör kungsbacka.
 • Recept za trilece karamel.
 • Södra australien.
 • Skoldatatekets applista.
 • Vad äter man under ramadan.
 • Shetlandsponnyer.
 • Pixel bilder pokemon.
 • Slemsäcksinflammation knä symtom.
 • Н1.
 • Missnöjd med mitt liv.
 • Din 40430.
 • Streama younger.
 • Guldsmedsaffär i östersund.
 • Akvamarin köpa.
 • Cannondale hybrid.
 • Schampo mot demodex.
 • Nöjesfabriken karlstad loppis.
 • Beverly hills 90210 staffel 1 online sehen.
 • Alcatraz history.
 • Rolex paris masters 2017.
 • Galvaniskt element magnesium koppar.
 • Lantmännen återförsäljare.
 • Höns utan fjädrar i rumpan.
 • Öppen magnetkamera.
 • Västerbottesnytt.
 • Yeezy oreo goat.
 • Jaguar e type coupe.
 • No musical ly yet.
 • St club rostock.
 • Arbetar hårt webbkryss.
 • The parent trap swesub.
 • Abs lampan lyser besiktning.
 • Natal chart betyder.
 • Mortal kombat spel.